psycholoog postnatale depressie
VERGOEDE ZORG

Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing nodig van de huisarts voor de BGGZ. Ook moet er tijdens de intake door je behandelaar een diagnose gesteld kunnen worden die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Als dit zo is dan is er sprake van vergoede zorg. Echter, vergoede zorg betekent niet automatisch dat jouw behandeling 100% vergoed wordt. De vergoeding kan ook lager zijn, dit hangt af van waar je verzekerd bent. Je eigen risico wordt altijd aangesproken, ieder kalenderjaar opnieuw.
Op de factuur komen de gegevens van de behandeling te staan zoals DSM classificatie, zorgzwaarte-typering, type en duur consult. Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je een privacyverklaring invullen en via het portal uploaden in je dossier. 

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben? Je behandeling wordt vergoed, na aftrek van je eigen risico.
Ben je verzekerd hij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben? Je behandeling wordt meestal vergoed (bij een restitutiepolis) of je krijgt een gedeelte vergoed (bij een naturapolis). 
Lees hieronder meer.

contracten 

Postpartum Centrum NL is een onderdeel van Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal dus als je contact opneemt met je zorgverzekeraar dan zijn alle contracten te vinden onder Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal.

LET OP
In 2024 sluit Postpartum Centrum NL géén contracten meer met zorgverzekeraars af. Lees hieronder bij ‘ongecontracteerd’ wat dat betekent voor de vergoeding van jouw behandeling in 2024.

2023

In 2023 hebben we contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

↠ Zilveren Kruis (en hun labels FBTO, De Friesland en Interpolis)
↠ DSW (en hun labels Stad Holland, In Twente)
 
Bij je verzekerd bij een van deze gecontracteerde zorgverzekeraars? Wij declareren direct aan jouw zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt met je verrekend.
 
ongecontracteerd

Ben je verzekerd bij een andere, ongecontracteerde zorgverzekeraar? Je ontvangt dan zelf een digitale factuur van Infomedics. Lees er hier meer over. Deze factuur voldoe je aan Infomedics en kun je indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die je krijgt hangt af van het soort polis dat je hebt afgesloten. Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding.

Bij ongecontracteerde zorgverzekeraars geldt:

↠ als je een zuivere restitutiepolis hebt wordt de behandeling meestal volledig vergoed. LET OP! Check goed of je restitutiepolis zuiver is, want per 2023 heeft een aantal zorgverzekeraars (zoals CZ, VGZ en ONVZ) de vergoeding gemaximeerd. Hierdoor verdwijnt de vrije artsenkeuze omdat er bij deze verzekeraars geen polis meer is die 100% vergoedt. Houd hier rekening mee bij het afsluiten van je zorgverzekering einde jaar. 
↠ als je een naturapolis hebt krijg je gemiddeld 60-80% van de kosten vergoed.
↠ je eigen risico wordt altijd aangesproken voor een behandeling binnen de basis GGZ, dit geldt voor ieder kalenderjaar. 
↠ het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 
↠ zie hieronder voor de tarieven voor de meest voorkomende consulten. Voor een volledig overzicht van de tarieven kijk hier op de tarievenzoeker van de NzA. Een gemiddelde behandeling bestaat uit ongeveer 6-10 consulten, waarvan meestal minimaal twee diagnostiekconsulten.

 

Als je op de intake komt gaan we er vanuit dat je jezelf hebt geïnformeerd over het vergoedingspercentage van jouw zorgverzekeraar en dat je akkoord gaat met de algemene- en betalingsvoorwaarden

Standaard prijslijst generalistische basis ggz 2022
vrijgevestigde praktijk

Consulten

Tarief NZa *

Diagnostiek 60 minuten**

€ 163,27

Behandeling 60 minuten***

€ 143,71

Intercollegiaal overleg 5 min.****

€ 22,18

Intercollegiaal overleg 15 min.

€ 67,62

E-health 5 min. *****

€ 27,91

E-health 15 min. 

€ 49,89

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt in rekening gebracht bij de intake, eventueel evaluatie en afsluitend consult
*** Wordt in rekening gebracht bij behandelconsulten
**** Soms is het nodig om te overleggen met collega’s over je behandeling. Daar worden kosten voor in rekening gebracht. Je wordt hiervan voorafgaand aan het overleg door je behandelaar op de hoogte gesteld.
***** Wordt in rekening gebracht bij inhoudelijk contact met je behandelaar via de mail, chat of telefoon. Als er meerdere contacten op een dag zijn, worden de minuten bij elkaar opgeteld en als één contact geregistreerd.

Wij werken volgens het principe planning = realisatie. We plannen een consult voor je in van ongeveer 60 minuten. Deze tijd houden we dus voor je vrij en daar reserveren we de praktijkruimte voor. Soms duurt een consult wat korter, soms wat langer. Er wordt in ieder geval gedeclareerd wat is gepland.

Standaard prijslijst generalistische basis ggz 2023
vrijgevestigde praktijk

Consulten

Code

Tarief NZa *

Diagnostiek 60 minuten**

CO0562

€ 173,40

Behandeling 60 minuten***

CO0627

€ 152,50

Intercollegiaal overleg 5 min.****

OV007

€ 23,58

Intercollegiaal overleg 15 min.

OV008

€ 71,88

E-health 5 min. *****

CO0107

€ 29,68

E-health 15 min.

CO0237

€ 52,99

OVP (onverzekerd product)

 

volgt

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt in rekening gebracht bij de intake, eventueel evaluatie en afsluitend consult
*** Wordt in rekening gebracht bij behandelconsulten
**** Soms is het nodig om te overleggen met collega’s over je behandeling. Daar worden kosten voor in rekening gebracht. Je wordt hiervan voorafgaand aan het overleg door je behandelaar op de hoogte gesteld.
***** Wordt in rekening gebracht bij inhoudelijk contact met je behandelaar via de mail, chat of telefoon. Als er meerdere contacten op een dag zijn, worden de minuten bij elkaar opgeteld en als één contact geregistreerd.

Wij werken volgens het principe planning = realisatie. We plannen een consult voor je in van ongeveer 60 minuten. Deze tijd houden we dus voor je vrij en daar reserveren we de praktijkruimte voor. Soms duurt een consult wat korter, soms wat langer. Er wordt in ieder geval gedeclareerd wat is gepland.

ONVERGOEDE ZORG EN COACHING SESSIES

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Dat kan! De behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en het traject komt dan voor eigen rekening. Hier wordt het OVP tarief voor gerekend (vrijgesteld van btw). Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken. Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Werkgevers zijn trouwens vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.
Betaalt je werkgever volledig en wordt er direct aan de werkgever gefactureerd? Dan is er sprake van een dienst en dient er btw berekend te worden. Het tarief voor werkgevers is €175 exclusief 21% btw.

bevallingstrauma
AFZEGGENAFZEGGEN

Komt er iets tussen? Verzetten of afmelden van een afspraak kan per mail en kan kosteloos tot twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak. Voor afspraken die later worden afgezegd, ontvang je een rekening van €90. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bij bv. ziekte) i.v.m. de gereserveerde tijd en gereserveerde praktijkruimte. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.