psycholoog postnatale depressie

Vergoede zorg

Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing nodig van de huisarts voor de BGGZ. Ook moet er tijdens de intake door je behandelaar een diagnose gesteld kunnen worden die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Als dit zo is dan is er sprake van vergoede zorg. Echter, vergoede zorg betekent niet automatisch dat jouw behandeling 100% vergoed wordt. De vergoeding kan ook lager zijn, dit hangt af van jouw polis. Je eigen risico wordt altijd aangesproken, ieder kalenderjaar opnieuw.
Op de factuur komen de gegevens van de behandeling te staan zoals DSM classificatie, zorgzwaarte-typering, type en duur consult. Heb je hier bezwaar tegen, dan kun je een privacyverklaring invullen en via het portal uploaden in je dossier. Hieronder lees je wat onze tarieven zijn.

Onvergoede zorg

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Dat kan! De behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en het traject komt dan voor eigen rekening. Hier wordt het OVP tarief voor gerekend (vrijgesteld van btw). Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken. Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Werkgevers zijn trouwens vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.
Betaalt je werkgever volledig en wordt er direct aan de werkgever gefactureerd? Dan is er sprake van een dienst en dient er btw berekend te worden. Vraag een offerte aan via de mail.

Vergoedingen En Betaling

In 2024 sluit Postpartum Centrum NL (onderdeel van Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal) géén contracten meer met zorgverzekeraars af. 
Hoe hoog de vergoeding is voor de zorg die je in onze praktijk ontvangt hangt af van de polis die je kiest voor 2024. 

Je ontvangt voor de sessies bij onze praktijk zelf (meestal maandelijks) een digitale factuur van Infomedics. Lees er hier meer over. Deze factuur voldoe je aan Infomedics en kun je indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die je vervolgens van je zorgverzekeraar krijgt hangt af van het soort polis dat je hebt afgesloten en bij een aantal verzekeraars ook van of je toestemming hebt gekregen. Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding. Check altijd hoeveel procent er vergoed wordt door te bellen met je zorgverzekeraar. We gaan er van uit dat je op de hoogte bent van het vergoedingspercentage en de betalingsvoorwaarden voordat je op intake komt.

Wij houden ons aan de wettelijke tarieven, bepaald door de NzA. De NzA tarieven vind je hieronder in de tabel. 
Zorgverzekeraars bieden vaak ‘marktconforme tarieven’. Dit is een door hen zelf bedacht en vastgesteld tarief en ligt vaak aanzienlijk veel lager dan het wettelijke tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) heeft vastgesteld. Let hier dus goed op: als een zorgverzekeraar 100% van hun eigen ‘marktconforme tarief’ vergoedt, betekent dit niet dat je 100% van onze behandeling vergoed krijgt omdat er een verschil is met de NzA tarieven die wij hanteren. Het verschil moet je alsnog zelf bijbetalen.


IN HET ALGEMEEN GELDT DAT

↠ je eigen risico wordt altijd aangesproken voor een behandeling binnen de basis GGZ, dit geldt voor ieder kalenderjaar en voor iedere zorgverzekeraar. 
↠ het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Mocht je zorgverzekeraar minder uitkeren dan je had verwacht, dan kunnen wij hier helaas niks aan doen en blijft de betalingsplicht bestaan.
↠ zie hieronder voor de tarieven voor de meest voorkomende consulten. Voor een volledig overzicht van de tarieven kijk hier op de tarievenzoeker van de NzA. Een gemiddelde behandeling bestaat uit ongeveer 6-10 consulten, waarvan meestal minimaal drie diagnostiekconsulten.

Rekenvoorbeeld van een behandeling van 10 sessies in 2024:
3 diagnostiekconsulten, 7 behandelconsulten, 1x 15 min overleg met een collega en 1x inhoudelijke mail 15. min, kost in totaal €1813,08.
Als de zorgverzekeraar 75% van het NzA tarief vergoedt betaal je zelf €357,02 na/bovenop afrekening van je eigen risico (€385).
(dit is een voorbeeld, er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze berekening).

"De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en de regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd. Wij werken met erkende interventies en hanteren de tarieven zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld."
gz psycholoog
Annemarie
Praktijkhouder
Standaard prijslijst generalistische basis ggz 2024
vrijgevestigde praktijk

Consulten

Code

Tarief NZa *

Diagnostiek 60 min.**

CO0562

€ 183,44

Behandeling 60 min.***

CO0627

€ 161,46

Intercollegiaal overleg 5 min.****

OV0007

€ 25,05

Intercollegiaal overleg 15 min.

OV008

€ 76,35

E-health 5 min. *****

CO0107

€ 31,48

E-health 15 min.

CO0237

€ 56,19

OVP (onverzekerd product) 60 min.

OV0012

€ 176,32

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt in rekening gebracht bij de intakegesprekken, eventueel evaluatie en afsluitend consult
*** Wordt in rekening gebracht bij behandelconsulten
**** Soms is het nodig om te overleggen met collega’s over je behandeling. Daar worden kosten voor in rekening gebracht. Je wordt hiervan voorafgaand aan het overleg door je behandelaar op de hoogte gesteld.
***** Wordt in rekening gebracht bij inhoudelijk contact met je behandelaar via de mail, chat of telefoon. Als er meerdere contacten op een dag zijn, worden de minuten bij elkaar opgeteld en als één contact geregistreerd.

Wij werken volgens het principe planning = realisatie. We plannen een consult voor je in van ongeveer 60 minuten. Deze tijd houden we dus voor je vrij en daar reserveren we de praktijkruimte voor. Soms duurt een consult wat korter, soms wat langer. Er wordt in ieder geval gedeclareerd wat is gepland.

bevallingstrauma
AFZEGGENAFZEGGEN

Komt er iets tussen? Verzetten of afmelden van een afspraak kan per mail en kan kosteloos tot twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak. Voor afspraken die later worden afgezegd, ontvang je een rekening van €90. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bij bv. ziekte) i.v.m. de gereserveerde tijd en gereserveerde praktijkruimte. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.