VERGOEDE ZORG

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Ook moet er tijdens de intake door je behandelaar een diagnose gesteld kunnen worden die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 

let op: de bekostiging van de ggz verandert

De overheid heeft besloten om de bekostiging van de GGZ per 1-1-22 te veranderen. Vanwege deze verandering zullen alle lopende behandelingen per 31-12-21 moeten worden gesloten en gedeclareerd. De behandelingen kunnen natuurlijk wel doorgaan in 2022, maar je ontvangt evengoed eind december 2021 een factuur, of het traject wordt gedeclareerd bij je zorgverzekeraar (afhankelijk van hoe je verzekerd bent, zie hieronder). Je eigen risico wordt aangesproken.
In januari 2022 wordt je behandeling dan vervolgd en de nieuwe bekostigingsregeling is van toepassing (meer informatie hierover volgt nog). Er wordt vanaf dan per maand gedeclareerd in plaats van over het gehele behandeltraject in één keer. Over het nieuwe kalenderjaar wordt je eigen risico weer aangesproken. Dit is een politiek besluit waar wij geen invloed op hebben, maar waar we je wel graag alvast over willen informeren.

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2021
TrajectenTarief NZa *
Kort, tot 294 minuten (behandel- en administratietijd)€ 522,13
Middel, tot 495 minuten (behandel- en administratietijd)€ 885,01
Intensief, tot 750 minuten (behandel- en administratietijd)€ 1.434,96
Onvolledig behandeltraject, tot 120 minuten**€ 228,04
  

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Specialistische GGZ geïndiceerd is.

CONTRACTen

Wij geloven in vrije keuze en vinden dat de invloed van de meeste zorgverzekeraars op de behandeling te groot is. Daarom hebben we alleen contracten afgesloten met zorgverzekeraars die daar meer vrijheid in bieden. Postpartum Centrum NL is een onderdeel van Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal dus als je contact opneemt met je zorgverzekeraar dan zijn alle contracten te vinden onder Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal.

Wij hebben in 2021 contracten met:

Zilveren Kruis (daaronder vallen ook FBTO, De Friesland, Prolife, One Underwriting, Interpolis)

a.s.r (De Amersfoortse en Ditzo)

DSW (Stad Holland, In Twente)

Met andere zorgverzekeraars heeft de praktijk bewust géén contract afgesloten, maar dit hoeft geen probleem te zijn bij de vergoeding.

Wanneer we geen contract hebben afgesloten met jouw zorgverzekeraar wordt de behandeling volledig vergoed als je een (zuivere) restitutiepolis hebt, met uitzondering van je eigen risico (dit betaal je altijd voor een behandeling binnen de basis GGZ). Heb je een naturapolis, dan krijg je gemiddeld 75% van de kosten vergoed. Het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed. De factuur van de behandelingen betaal je dan eerst zelf, hierna kun je deze bij je zorgverzekeraar indienen.  De betalingsvoorwaarden zijn hierop van toepassing.
 

ONVERGOEDE ZORG EN COACHING SESSIES

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Of heb je behoefte aan een paar coaching sessies? Dat kan! De behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en het traject komt dan voor eigen rekening. De tarieven staan hierboven vermeld in de prijslijst (conform de NZA tarieven). Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken.  Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Je kunt direct een afspraak maken. Werkgevers zijn trouwens vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.

AFZEGGEN
AFZEGGEN

Komt er iets tussen? Verzetten of afmelden van een afspraak kan per mail en kan kosteloos tot twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak. Voor afspraken die later worden afgezegd, ontvang je een rekening van €85. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bij bv. ziekte) i.v.m. de gereserveerde tijd. Dit wordt niet vergoed door de verzekering. Voor het niet verschijnen op een ingeplande afspraak wordt het gehele sessietarief in rekening gebracht; je ontvangt dan een rekening van €114,41