psycholoog postnatale depressie
let op: de bekostiging van de ggz verandert per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt binnen de GGZ overgegaan op een nieuw financieringsmodel: het zogenaamde zorgprestatiemodel. De belangrijkste wijziging is dat er niet meer per traject, maar per consult wordt gedeclareerd in een maandelijkse factuur. 
Lees hier over de nieuwe regeling en wat dat voor jou betekent. 

Op dit moment is er helaas nog veel onduidelijkheid over het nieuwe model en de uitwerking daarvan in de praktijk. De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangepast en kan dus gewijzigd worden!

VERGOEDE ZORG

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing nodig van de huisarts voor de BGGZ. Ook moet er tijdens de intake door je behandelaar een diagnose gesteld kunnen worden die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 

contracten 

Postpartum Centrum NL is een onderdeel van Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal dus als je contact opneemt met je zorgverzekeraar dan zijn alle contracten te vinden onder Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal.

Hoewel psychologische zorg in het basispakket van de zorgverzekering zit is het niet vanzelfsprekend dat de zorg bij ons vergoed wordt. Dit hangt namelijk af van waar je verzekerd bent. 

Wij hebben in 2022 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

↠ Zilveren Kruis (en hun labels FBTO, De Friesland en Interpolis)
↠ a.s.r (en hun label Ditzo)
↠ DSW (en hun labels Stad Holland, In Twente)
 
Bij je verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars? Wij declareren direct aan jouw zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt met je verrekend.
 

Ben je verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Wij factureren aan jou. Je ontvangt een digitale factuur van Infomedics en je dient zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die je krijgt hangt af van het soort polis dat je hebt afgesloten. Aanvullende verzekeringen hebben meestal geen invloed op de hoogte van de vergoeding. Je eigen risico wordt met je verrekend. Verder geldt dat:

↠ als je een zuivere restitutiepolis hebt wordt de behandeling volledig vergoed. Check goed of je restitutiepolis zuiver is, want per 2022 heeft een aantal zorgverzekeraars de voorwaarden van hun restitutiepolis veranderd. 
↠ als je een naturapolis hebt krijg je gemiddeld 60-80% van de kosten vergoed
↠ je eigen risico wordt altijd aangesproken voor een behandeling binnen de basis GGZ 
↠ het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 
↠ als we géén contract hebben met jouw zorgverzekeraar ontvang je van Infomedics maandelijks een digitale factuur voor de consulten van die maand. Deze betaal zelf aan de praktijk, eventueel kun je deze bij je zorgverzekeraar indienen. 
↠ de betalingsvoorwaarden zijn hierop van toepassing.
↠ zie hieronder voor de tarieven per consult. Een behandeling bestaat gemiddeld uit 6-10 consulten waarvan meestal minimaal 2 diagnostiekconsulten.
 

Als je op de intake komt gaan we er vanuit dat je bekend bent met het vergoedingspercentage van jouw zorgverzekeraar en dat je akkoord gaat met de algemene- en betalingsvoorwaarden. 

Standaard prijslijst generalistische basis ggz 2022
vrijgevestigde praktijk

Consulten

Tarief NZa *

Diagnostiek 60 minuten**

€ 163,27

Behandeling 60 minuten***

€ 143,71

Intercollegiaal overleg 5 min.****

€ 22,18

Intercollegiaal overleg 15 min.

€ 67,62

E-health 5 min. *****

€ 27,91

E-health 15 min. 

€ 49,89

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt in rekening gebracht bij de intake, eventueel evaluatie en afsluitend consult
*** Wordt in rekening gebracht bij behandelconsulten
**** Soms is het nodig om te overleggen met collega’s over je behandeling. Daar worden kosten voor in rekening gebracht. Je wordt hiervan voorafgaand aan het overleg door je behandelaar op de hoogte gesteld.
***** Wordt in rekening gebracht bij inhoudelijk contact met je behandelaar via de mail, chat of telefoon. Als er meerdere contacten op een dag zijn, worden de minuten bij elkaar opgeteld en als één contact geregistreerd.

Wij werken volgens het principe planning = realisatie. We plannen een consult voor je in van ongeveer 60 minuten. Deze tijd houden we dus voor je vrij en daar reserveren we de praktijkruimte voor. Soms duurt een consult wat korter, soms wat langer. Er wordt in ieder geval gedeclareerd wat is gepland.

ONVERGOEDE ZORG EN COACHING SESSIES

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Of heb je behoefte aan een paar coaching sessies? Dat kan! De behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en het traject komt dan voor eigen rekening. De tarieven staan hierboven vermeld in de prijslijst (conform de NZA tarieven). Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken.  Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Je kunt direct een afspraak maken. Werkgevers zijn trouwens vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Werk je als zelfstandige? Dan zijn de kosten vaak aftrekbaar.

bevallingstrauma
AFZEGGENAFZEGGEN

Komt er iets tussen? Verzetten of afmelden van een afspraak kan per mail en kan kosteloos tot twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak. Voor afspraken die later worden afgezegd, ontvang je een rekening van €85. Helaas geldt dit ongeacht de reden (dus ook bij bv. ziekte) i.v.m. de gereserveerde tijd en gereserveerde praktijkruimte. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.