PTSS zelftest

heb ik ptss?

Screen jezelf met behulp van onderstaande vragenlijst om er achter te komen of je misschien PTSS na je bevalling hebt ontwikkeld.

Trauma screeningslijst van het AMC Psychiatrie, Zorglijn Angststoornissen: Olff, M (2009)

Soms maken mensen zeer ingrijpende gebeurtenissen mee, zoals in een levensbedreigende situatie terecht komen door een ramp, een ernstig ongeluk of een brand; bedreigd of aangevallen worden; aangerand of verkracht worden; zien dat iemand vermoord wordt, of dood is, of ernstig gewond is; of horen dat er iets afschuwelijks is gebeurd met iemand die u na aan het hart ligt.

􀃆 Heb je ooit in je leven soortgelijke dingen meegemaakt?

􀃆 Reageerde je bij tenminste één van deze gebeurtenissen met intense angst, hulpeloosheid of afschuw?

Instructie

Indien je beide vragen met ja hebt kunnen beantwoorden en deze traumatische gebeurtenis(sen) hebben minimaal 4 weken geleden plaatsgevonden, vul dan de volgende vragen in.

NB Het gaat om jouw persoonlijke reactie nu op de traumatische gebeurtenis.

Bekijk de onderstaande reacties die soms ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Deze vragenlijst gaat over jouw persoonlijke reactie op de traumatische gebeurtenis die u heeft meegemaakt. Geef aan (ja / nee) of je tenminste 2 maal in de afgelopen week het volgende hebt ondervonden.

1 Verontrustende gedachten of herinneringen aan de gebeurtenis die in uw

hoofd opkomen tegen uw wil in……………………………………………………………….. Ja / Nee

2 Verontrustende dromen over de gebeurtenis…………………………………………….. Ja / Nee

3 U gedragen of u voelen alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt……………….. Ja / Nee

4 Van streek raken door dingen die u aan de gebeurtenis herinneren……………… Ja / Nee

5 Lichamelijke reacties (zoals snelle hartslag, steen in de maag, zweten,

duizeligheid) wanneer u herinnerd wordt aan de gebeurtenis………………………. Ja / Nee

6 Moeilijk in slaap kunnen komen of te vroeg wakker worden………………………… Ja / Nee

7 Geïrriteerdheid of woedeaanvallen…………………………………………………………… Ja / Nee

8 Moeite hebben met concentreren…………………………………………………………….. Ja / Nee

9 Verhoogd bewustzijn van mogelijke gevaren voor uzelf en anderen…………….. Ja / Nee

10 Gespannen zijn of schrikken van iets onverwachts…………………………………….. Ja / Nee

© 2005 Vertaling van de TSQ (Brewin, 2001) door M. Olff.

Scoring

Ja = 1 punt, Nee = 0 punten

Heb je een totaalscore van 6 of hoger op deze vragenlijst dan is het mogelijk dat je last hebt van posttraumatische stress stoornis (PTSS).