Angst

Tot nu toe is de meeste aandacht gegaan naar depressieve klachten tijdens de zwangerschap en vooral ná de bevalling. Dat is eigenlijk ten onrechte, want veel vrouwen zijn in meer of mindere mate angstig vóór, tijdens en na de bevalling. Voor de meeste angststoornissen, zoals de paniekstoornis, sociale fobie en de gegeneraliseerde angststoornis geldt dat er waarschijnlijk geen duidelijke relatie is met de zwangerschap of bevalling. Voor deze stoornissen wordt verwezen naar andere websites (bijvoorbeeld: www.psychowijzer.nl). Voor de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is dit anders, hierbij is er wel een duidelijke relatie met vooral de bevalling.

Deze informatie is afkomstig van de website van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap.